A game- and decision-theoretic approach to resilient interdependent network analysis and design

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Juntao Chen, Quanyan Zhu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030234447

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 111p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144194

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH