Smith and Tanagho's General Urology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom F Lue, Jack W McAninch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0170184793

Ký hiệu phân loại: 616.6 *Diseases of urogenital system Diseases of urinary system

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2020

Mô tả vật lý: 833p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144280

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH