Frank Wood's business accounting 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Sangster, Frank Wood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0273712121

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: New York : Financial Times/​Prentice Hall, 2008

Mô tả vật lý: 762p. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144326

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH