Design thinking and the new spirit of capitalism : Sociological reflections on innovation culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Seitz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030317140

Ký hiệu phân loại: 745.2 Industrial art and design

Thông tin xuất bản: Cham : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 116p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144755

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH