Distributed computing and artificial intelligence, 16th International Conference, special sessions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrique Herrera-Viedma, Peter Axel Nielsen, Zita Vale

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030239459

Ký hiệu phân loại: 004.36 Distributed processing

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 231p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144764

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH