Einstein's brain : genius, culture, and social networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sal P Restivo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030329174

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Mcmillan, 2020

Mô tả vật lý: 169p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144766

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH