Essentials of microservices architecture : paradigms, applications, and techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gopinath Ganapathy, Pethuru Raj, Chellammal Surianarayanan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0367249953

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2020

Mô tả vật lý: 315p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144771

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH