Ethics in design and communication : critical perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew DeRosa, Laura Scherling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350077003

Ký hiệu phân loại: 174.97 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Visual Arts, 2020

Mô tả vật lý: 269p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144773

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH