Game Programming with Code Angel : Learn how to code in Python on Raspberry Pi or PC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Cunningham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1484253045

Ký hiệu phân loại: 794.81525 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: New York : Apress, 2020

Mô tả vật lý: 180p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144793

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH