Handbook of antioxidants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Wypych

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1927885598

Ký hiệu phân loại: 660.28443 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: Canada : ChemTec Publishing, 2020

Mô tả vật lý: 243p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144803

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH