Handbook of financial risk management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thierry Roncalli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138501874

Ký hiệu phân loại: 658.155 Management of income and expense

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2020

Mô tả vật lý: 1177p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144804

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH