Handbook of flexible and stretchable electronics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Muhammad Mustafa Hussain

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138081581

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2020

Mô tả vật lý: 551p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144806

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH