Handbook of UV degradation and stabilization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Wypych

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1927885574

Ký hiệu phân loại: 620.11228 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Toronto : ChemTec Publishing, 2020

Mô tả vật lý: 515p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144807

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH