Image beyond the screen : Projection mapping

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ludovic Burczykowski, Daniel Schmitt, Marine Thébault

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1786305046

Ký hiệu phân loại: 709.0407 Historical, geographic, persons treatment of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: London : Iste ltd, 2020

Mô tả vật lý: 251p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144811

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH