Information Science and Applications : ICISA 2019

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hye-Young Kim, Kuinam J Kim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9811514654

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Singapore : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 699p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH