Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030304393

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer , 2020

Mô tả vật lý: 346p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144815

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH