International handbook of elder abuse and mistreatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mala Kapur Shankardass

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9811386091

Ký hiệu phân loại: 362.682 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Singapore : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 638p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144823

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH