Pseudo-dionysius and Christian visual culture, c.500-900

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francesca Dell'Acqua, Ernesto Sergio Mainoldi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030247683

Ký hiệu phân loại: 230 Christianity Christian theology

Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 351p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144911

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH