Sex, symbolists and the Greek body

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Warren

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350042346

Ký hiệu phân loại: 700.4538 Special topics in the arts

Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic, 2020

Mô tả vật lý: 283p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144933

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH