Circular economy handbook : Realizing the circular advantage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Lacy, Jessica Long, Wesley Spindler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1349959679

Ký hiệu phân loại: 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 363p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144953

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH