Origins of music theory in the age of plato

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sean Alexander Gurd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350071988

Ký hiệu phân loại: 780.901 Ancient times through 499

Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing, 2020

Mô tả vật lý: 225p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144961

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH