The Routledge handbook of animal ethics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Fischer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138095069

Ký hiệu phân loại: 179.3 Treatment of animals

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2020

Mô tả vật lý: 603p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144963

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH