We are not users : dialogues, diversity, and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sruthi Krishnan, Yoram Reich, Eswaran Subrahmanian

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0262043366

Ký hiệu phân loại: 745.4 Pure and applied design and decoration

Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : The MIT Press, 2020

Mô tả vật lý: 195p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144983

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH