Pets as sentinels, forecasters and promoters of human health / M. Ramiro Pastorinho, Ana Catarina A. Sousa (editors).

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. Ramiro Pastorinho, Ana Catarina A Sousa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030307349

Ký hiệu phân loại: 636.0887 Animal husbandry

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 371p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 145083

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH