Thực hành Lập trình PLC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH, 2014

Mô tả vật lý: 193tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 145110

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH