Dealing with difficult people.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1633696082

Ký hiệu phân loại: 658.3045 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018

Mô tả vật lý: viii, 141 pages ; , 18 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 145285

At the heart of dealing with difficult people is handling their--and your own--emotions. How do you stay calm in a tough conversation? How do you get past passive aggressive comments? And how do you know if you're difficult to work with? This book explains the research behind our emotional response to awful colleagues--and how to build the empathy and resilience to make those relationships more productive.-- Provided by publisher
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.304
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH