The robotic process automation handbook : a guide to implementing RPA systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Taulli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1484257289

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: New York : Apress, 2020

Mô tả vật lý: 310p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 145652

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH