The fortune at the bottom of the pyramid

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. K Prahalad

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131467506

Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Wharton School Publishing, 2005

Mô tả vật lý: xix, 401 p. : , ill. ; , 24 cm. , + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145753

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH