America Inc.? : innovation and enterprise in the national security state

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Weiss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801452686

ISBN-10: 0801479304

ISBN-13: 978-0801452680

ISBN-13: 978-0801479304

Ký hiệu phân loại: 338.0973 Production

Thông tin xuất bản: Ithaca ; London : Cornell University Press, 2014

Mô tả vật lý: xii, 262 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145898

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH