Measuring knowledge management in the business sector : first steps.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9264100261

Ký hiệu phân loại: 658.4/038 Executive management

Thông tin xuất bản: Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development ; Statistics Canada, 2003

Mô tả vật lý: 219 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146055

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH