The training manager's desktop guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eddie Davies

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1854182757

ISBN-13: 978-1854182753

Ký hiệu phân loại: 658.312404 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: London : Hawksmere, 2001

Mô tả vật lý: 311 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146456

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH