Discounted cash flow : a theory of the valuation of firms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lutz Kruschwitz, Andreas Löffler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470870443

ISBN-13: 978-0470870440

Ký hiệu phân loại: 2 658.15

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2006.

Mô tả vật lý: xx, 157 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 146634

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH