Transition to 21st century healthcare : a guide for leaders and quality professionals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott Goodwin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1498726879

ISBN-13: 978-1498726870

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016

Mô tả vật lý: xiv, 194 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146724

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH