Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 362.29 Substance abuse

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998

Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 14725

Lời nói đầu.
* Phần 1: Một số chỉ thị chung.
* Phần 2: Đề cương và bài giảng về ma tuý..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 362.290
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH