Vật liệu dệt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Lân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 677.0283 Textiles

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011

Mô tả vật lý: 426 tr. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 147334

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30B
Sai Gon Campus
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 677.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH