Thành thạo Oracle 9i. Tập 2 - Quản trị cơ sở dữ liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Đức Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê, 2004

Mô tả vật lý: 704 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 147765

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.756
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH