Phân tích mã độc

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Hùng Kiệt, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Minh Thắng, Văn Thiên Hoàng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 147944

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3A
Sai Gon Campus
2D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH