Phân tích dữ liệu

 6 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Lê Thị Bích Diệp

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 650.0151954 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 142tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 147951

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Sai Gon Campus
9C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.015
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH