Sổ tay người dịch tiếng Anh = A handbook for the english language translator

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hữu Ngọc, Hữu Tiến, Ngô Văn Trọng

Ngôn ngữ: eng ; vie

ISBN-13: 978-6047709090

Ký hiệu phân loại: 428.02 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2015

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 148038

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Sai Gon Campus
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.020
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH