Power & Choice : An Introduction to Political Science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. Phillips Shively

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072868961

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies, 2004

Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 14852

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 320.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH