Nghiên cứu xây dựng cắm mốc hành lang nguồn nước lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận nhằm khai thác và bảo vệ tài nguyên nước bền vững

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Phú, Phan Thị Thu Thảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.91 Water and lands adjoining bodies of water

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 148656

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.910
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH