Kanji look and learn 512 Kanji with illustrations and Mnemonic Hints

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Banno, Yoko Ikeda, Chikako Shinagawa, Kaori Tajima, Kyoko Tokashiki

Ngôn ngữ: eng ; jpn

ISBN-13: 978-4789013499

Ký hiệu phân loại: 495.68 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: Japan : The Japan Times , 2009

Mô tả vật lý: 270p. ; , cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 149154

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH