Artificial Neural Networks for Engineering Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alma Y Alanis, Nancy Arana-Daniel, Carlos Lopez-Franco

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0128182475

Ký hiệu phân loại: 629.895631 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Missouri : Elsevier Inc, 2019

Mô tả vật lý: 165p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 149363

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH