Dictionary of Computer Words

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tác giả tập thể

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.03 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA : Houghton Mifflin, 1995

Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 1498

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.030
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH