Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo : báo cáo thực hành

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Kim Phụng, Ngô Duy Hoàng, Nguyễn Bình Thanh Đức, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Ái, Trịnh Quốc Đạt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.1 Sugars, syrups, their derived products

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2020

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 151982

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH