Niên giám báo chí Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin, 2000

Mô tả vật lý: 630 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1524

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 320.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH