Challenges and risks of genetically engineered organisms.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9264108777

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004

Mô tả vật lý: 223 p. : , ill., maps ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152794

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH