Handbook on evolution and society : toward an evolutionary social science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Machalek, Alexandra Maryanski, Jonathan H Turner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1612058146

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: Boulder, CO : Paradigm Publishers, 2015

Mô tả vật lý: xiv, 654 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 153013

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH