Clinical neurophysiology in pediatrics [electronic resource] : a practical approach to neurodiagnostic testing and management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gloria M Galloway

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1620700457

Ký hiệu phân loại: 618.928 Other branches of medicine Gynecology and obstetrics

Thông tin xuất bản: New York, NY : Demos Medical Publishing 2015

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153152

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH