Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lot Hogeweg, Helen de Hoop, A. L Malʹchukov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027255310

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., 2009

Mô tả vật lý: vi, 406 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 153980

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH